Lampa lampie nie równa

Na rynku gastronomicznym dostępnych jest wiele rozwiązań związanych z filtracją tłuszczu w okapach kuchennych z powietrza wywiewanego. W ofercie można znaleźć filtry labiryntowe; filtry siatkowe; wysokosprawne filtry cyklonowe-cylindryczne oraz unikalne rozwiązanie filtrów z perforowaną płytą obrotową o nazwie TurboSwing. Każde z nich różni się pod względem skuteczności filtracji tłuszczu. Wszystkie rozwiązania mają jednak jedną wspólną cechę – w niskim stopniu separują cząsteczki tłuszczu o małych średnicach od form gazowych do 3 µm.

Na rysunku poniżej został przedstawiony jako przykład wykres skuteczności filtracji  cząsteczek tłuszczu z wywiewanego powietrza przez filtr o najwyższej aktualnie na rynku efektywności filtra TurboSwing.

W przypadku mniej wydajnych filtrów krzywa filtracji będzie miała podobny kształt, jednak będzie przesunięta w prawą stronę czyli poziom ekstrakcji cząsteczek tłuszczu będzie niższy.

21

Zdjęcie 1. Lokalizacja filtra TurboSwing® w okapie nawiewno-wywiewnym

Analizując powyższy wykres nasuwa się oczywiste pytanie: co zrobić, żeby odseparować tłuszcz, którego nie usuwa żaden z wspomnianych wcześniej filtrów? Tutaj z pomocą przychodzą lampy UV. Jest to technologia znana i praktykowana od bardzo wielu lat. Zasada działania polega na emisji przez lampy promieniowania ultrafioletowego o najkrótszych długościach fal, w wyniku którego wytwarza się ozon (O3). Ozon jest pierwiastkiem o charakterze silnie utleniającym, który wraz z działaniem promieni UV powoduje rozkład cząsteczek tłuszczu na prostsze związki.

Warto zauważyć, że skuteczność filtracji lamp UV jest najlepsza dla gazowych form tłuszczu oraz cząsteczek tłuszczu o niewielkich średnicach. Innymi słowy – wraz ze wzrostem wielkości cząsteczki tłuszczu spada skuteczność filtracji lamp UV – jest to zależność odwrotnie proporcjonalna do skuteczności filtrów mechanicznych. Należy jednak pamiętać, że filtracja UV powinna być uzupełnieniem filtra podstawowego (wstępnego) o wysokiej skuteczności. W przypadku gdy zastosowane zostaną filtry o niskiej wydajności, lampy UV nie będą spełniać swojej funkcji, gdyż zostaną „zalepione” przez tłuszcz o większych średnicach cząsteczek. Dodatkową zaletą działania lamp UV jest redukcja zapachów z powietrza wywiewanego – jest to szczególnie istotne w miejscach, gdzie kuchnia może być elementem uciążliwym dla otoczenia.

Jednak jak każda technologia – ta również technologia UV ma kilka wad, a są nimi głównie:

  • Generowanie ozonu – pierwiastka w dużych stężeniach szkodliwego dla zdrowia człowieka;
  • Wysoka cena zakupowa i eksploatacyjna;

Przepisy z zakresu wentylacji wciąż się zaostrzają – w tym również te, dotyczące profesjonalnych kuchni komercyjnych. W krajach skandynawskich ze względów bezpieczeństwa weszły w życie przepisy zakazujące stosowanie lamp UV generujących ozon. Zmiany te wymusiły na producentach stosowanie innych rozwiązań. Jeven, jako pierwsza firma, sprostała nowemu wyzwaniu wprowadzając na rynek filtry wyposażone w bez ozonowe lampy UV (filtry o nazwie UV-Turbo). Opatentowana technologia pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów – a więc wysoka skuteczność filtracji małych cząsteczek tłuszczu oraz redukcja zapachów – co w przypadku ozonowych lamp UV, jednak bez negatywnego efektu na organizm człowieka.

Wykres skuteczności rozwiązania Jeven czyli filtracji lamp UV w połączeniu z filtrami TuroSwing został zobrazowany poniżej.

3

Efektem działania bez ozonowej lampy UV oraz fotokatalizatora zlokalizowanego wewnątrz obudowy filtra TurboSwing jest wytworzenie rodników wodorotlenowych charakteryzujących się (podobnie jak ozon) silnymi właściwościami utleniającymi. Zasada działania filtra została przedstawiona na schemacie poniżej.

2

Bardzo interesującym elementem takiego rozwiązania jest możliwość rezygnacji z automatyki nadzorującą pracę lamp UV, która w przypadku tych lamp ma zabezpieczać przed cofaniem się ozonu na kuchnię, co pozwala na redukcję ceny całego rozwiązania. Dodatkowa korzyść to zmniejszenie kosztów wynikających z eksploatacji filtra. Lampę UV – jak każdą lampę – trzeba co pewien czas (max. 10 000 godzin pracy) wymienić, co w przypadku filtrów UV-Turbo jest kilkakrotnie tańsze w porównaniu do ich ozonowych odpowiedników.

3

Zdjęcie 2. Lokalizacja bezozonowej lamy UV wewnątrz filtra TurboSwing® (po zdjęciu misy ociekowej oraz płyty obrotowej).

Oczywiście w Polsce nie ma jeszcze regulacji, które zabraniałyby stosowania lamp UV starszej generacji, jednak praktyka pokazuje, że w branży wentylacyjnej przepisy wprowadzane w krajach skandynawskich prędzej czy później zaczynają obowiązywać w pozostałej części Europy.

 

Product Manager w firmie JEVEN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *