Rodzaj nawiewu ma w gastronomii duże znaczenie

Jednym z pierwszych kroków, jakie wykonuje projektant w czasie projektowania profesjonalnych kuchni gastronomicznych jest wykonanie bilansu powietrza w danym budynku/lokalu. Strumienie powietrza nawiewanego oraz wywiewanego muszą być zbilansowane, tzn. sumaryczna wielkość tych strumieni powinna być sobie równa. Mając powyższe dane, kolejnym krokiem jest lokalizacja punktów wywiewnych i nawiewnych w każdym z pomieszczeń w taki sposób, aby umożliwić możliwie najlepszą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.

image002

O ile w pomieszczeniach innych niż kuchnia rodzaj nawiewnika nie odgrywa kluczowej roli, o tyle w pomieszczeniu, w którym znajduje się okap ma to kolosalne znaczenie. Powód? Zastosowanie nawiewników mieszających tj. takich, z których wypływ powietrza następuje z dużą prędkością (ma charakter turbulentny) zaburzać będzie naturalny strumień konwekcyjny generowany przez urządzenia grzewcze. Efektem takiego rozwiązania będzie nieprawidłowo działający okap, który nie będzie w stanie poprawnie wyłapywać zanieczyszczenia, co w dalszej kolejności będzie prowadzić do rozprzestrzeniania się zapachów poza teren kuchni. Drugim negatywnym efektem będzie niski komfort pracy personelu kuchennego, gdyż będą odczuwać wysokie prędkości przepływającego powietrza.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty wysoce rekomendowane jest zastosowanie nawiewników wyporowych, z których powietrze wypływa z niewielką prędkością (0,2-0,4 m/s), nie wywołując w ten sposób negatywnego wpływu na działanie okapu oraz zapewnia wysoki komfort pracy. Wadą takich nawiewników jest ich stosunkowo duża powierzchnia w porównaniu do nawiewników mieszających, a dodatkowo sprawę utrudnia fakt, że powierzchnie kuchni zwykle redukowane są do niezbędnego minimum. Rozwiązaniem może być zastosowanie okapów Jeven, które na ścianach bocznych wyposażone są właśnie w nawiewniki wyporowe. Dodatkową zaletą odróżniającą firmę Jeven od konkurencji jest możliwość szybkiego demontażu nawiewnika w celu jego wyczyszczenia.

Product Manager w firmie JEVEN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *