Zaliczka czy zadatek?

Zaliczka czy zadatek? Zadatek czy zaliczka?

Odpowiedź jaka najczęściej pojawia w tym momencie u wielu moich Klientów jest taka: A czy to nie to samo?

Gdyby było – pewnie nie powstałby o tym ten wpis. Różnice są i to znaczące.

A co wy wybieracie w umowach z zainteresowanymi organizacją przyjęcia czy udziałem w imprezie?

Na co dzień spotykam się najczęściej z żądaniem zaliczki.

Czym jest więc zaliczka?

Zaliczka jest to kwota, którą jak sama nazwa wskazuje – zalicza się na poczet wynagrodzenia za wykonanie umowy albo na poczet żądanej ceny za usługę/produkt.

W takim razie może się pojawić pytanie – czy w przypadku kiedy nie dojdzie do wykonania umowy – właściciel restauracji czy hotelu, organizator imprezy będzie musiał zwrócić zaliczkę?

Tak, zaliczka będzie musiała zostać zwrócona i to niezależnie od tego z czyjej winy nie doszło do wykonania umowy/usługi.

Zaliczka nie stanowi więc żadnego zabezpieczenia dla organizatora imprezy/usługi.

Czy są jakieś wyjątki od tego?

Jak to się mówi – wyjątek potwierdza regułę, więc i wyjątek w tym przypadku także został przewidziany. Przykładowo, jeśli właściciel restauracji, hotelu/ organizator imprezy poniósł już jakieś koszty związane z usługą/produktem może odliczyć te wydatki od zaliczki.

Jakie to mogą być wydatki?

Właściciel hotelu organizuje imprezę karnawałową, w ramach której zamówione już zostały np. bilety na pokaz sztucznych ogni organizowany przez firmę zewnętrzne. Biletu tego nie można już zwrócić. Koszt takiego biletu można odliczyć od zaliczki.

Ważne! Właściciel hotelu w takim przypadku będzie musiał udowodnić, że koszty tego rodzaju poniósł.

O co chodzi w takim razie z zadatkiem?

Zadatek jest to pewien rodzaj odszkodowania na wypadek gdyby nie doszło z winy drugiej strony do wykonania umowy.

Jest to realny instrument, który pozwala uzyskać przynajmniej swego rodzaju rekompensatę za to, że kontrahent zrezygnował z usługi.

Należy pamiętać, że zadatek jest to zabezpieczenie zarówno dla organizatora, jak i dla klienta. Dlaczego?

Otóż, jeśli klient odstąpi od umowy – organizator imprezy będzie mógł zadatek zachować bez konieczności wykazywania, że poniósł jakieś koszty z tytułu zawartej umowy.

Natomiast jeśli np. organizator ze swojej winy odwoła imprezę – nie tylko będzie musiał oddać klientowi wpłacony zadatek, ale także zapłacić mu kwotę odpowiadającą wpłaconemu zadatkowi.

Czy istnieją sytuacje, gdy doszło do niewykonania umowy i wystarczające będzie jedynie zwrócenie zadatku klientowi?

Tak, do takich przypadków należy zaliczyć sytuację gdy:

– strony rozwiązały umowy za porozumieniem,

– do niewykonania umowy doszło na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

– do niewykonania umowy doszło na skutek okoliczności, za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Co w takim razie w przypadku, gdy umowa została wykonana?

Jeśli doszło do zrealizowania umowy, wówczas zadatek można zaliczyć na poczet wynagrodzenia/ceny.

Czy roszczenie o zwrot zadatku/o zapłatę równowartości zadatku przez organizatora przedawnia się?

Tak, roszczenie takie ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od kiedy stało się wymagalne.

Kinga Konopelko – radca prawny, bloguje o prawie dla przedsiębiorców (w tym dla branży HoReCa), ekspert i wdrożeniowiec RODO, pasjonatka e-brandingu, usprawniania biznesów i zarządzania.

Dzieli się wiedzą jak działać legalnie w biznesie.

Prywatnie: żona i mama z dystansem do życia.

GASTROLAW – prawo w gastronomii
– https://gastrolaw.pl/

RADCA PRAWNY – KINGA KONOPELKO

– https://kingakonopelko.pl/
– twitter.com/KingaKonopelko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *