Kogo dotyczy BHP w gastronomii?

BHP  – (bezpieczeństwo i higiena pracy)  zgodnie z normą PN-N-18001 stan warunków
i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. To także zbiór zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP występuje w każdym zakładzie pracy, dotyczy nie tylko pracodawcy i pracownika, ale także zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Jednym słowem, można powiedzieć, że BHP dotyczy każdego z nas.  Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP oraz podnoszenie ciągłych standardów bezpieczeństwa w lokalach gastronomicznych ma wpływ nie tylko na pracowników ale i na konsumentów.

Potocznie używany skrót BHP, to nie tylko akty prawne, ale także dobre relacje na linii pracodawca-pracownik i zleceniodawca/zleceniobiorca.

W najważniejszym obowiązującym akcie prawnym tj. w Konstytucji, w artykule 66 znajduje się zapis: „Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”. Wymóg ten jest rozwijany w szeregu ustaw i rozporządzeń wykonawczych. Nie sposób wszystkich ich wymienić jednym tchem o ich zakres jest bardzo rozległy.

Najbardziej podstawowe obowiązki pracodawcy zapisano w dziale dziesiątym kodeksu pracy. Przepisy nakładają na pracodawcę/zleceniodawcę już przed uruchomieniem miejsca/stanowiska pracy szereg wymogów, które musi spełnić. Począwszy od wymagań technicznych dotyczących powierzchni, wysokości, oświetlenia dziennego i sztucznego, poprzez instalacje sanitarne, w tym wentylację, wod-kan, ogrzewanie, elektryczność, aż po wyposażenie.

Po otwarciu lokalu gastronomicznego czy produkcyjnego nie jesteśmy zwolnieni od dalszych obowiązków w zakresie BHP. Na etapie użytkowania musimy opracowywać instrukcje i stosy dokumentów, szkolić pracowników, kierować ich na badania, a w razie wypadku zapewnić rzetelne ustalenie przyczyn i okoliczności ich powstawania.

Pamiętaj, że jako właściciel lub najemca lokalu musisz zapewnić również klientowi bezpieczne warunki przebywania na „swoim terenie” np. sali konsumenckiej, toalecie.

Każdemu pracodawcy/zleceniodawcy powinno zależeć, by prawidłowe przestrzeganie przepisów i zasad BHP zaczynało się z chwilą wejścia na teren zakładu pracy.

Pracodawca nie może scedować odpowiedzialności za stan BHP w zakładzie pracy na inne osoby lub podmioty.

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy to nie tylko Twój spokojny sen, bezpieczeństwo Twoich pracowników i zleceniobiorców, zaoszczędzone pieniądze na kary nakładane przez organy administracyjne ale także budowanie DOBREGO i BEZPIECZNEGO wizerunku firmy przed klientem a poniesione koszty na BHP, zwrócą Ci się szybciej niż się tego spodziewasz.

 

Postaramy się krok po kroku przeprowadzić Państwa przez gąszcz przepisów, a w razie natychmiastowej potrzeby konsultacji pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

W kolejnym artykule:

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *